Zelezník2
Juraj
Zelezník
Business
& Economic
Consulting

Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave som pôsobil ako konzultant v poradenskej spoločnosti. Mám pracovné skúsenosti v oblasti daní, účtovníctva a ekonomického poradenstva. V súčasnosti sa špecializujem na oblasť finančno-ekonomických analýz a hodnotenie efektívnosti vnútropodnikových procesov.

Veronika
Zelezníková
Product
Design

Som kreatívna osobnosť, ktorá má rada spoločnosť, svoju prácu, architektúru, design, hudbu a prírodu. Rada rozmýšľam hlavou, kreslím do skicáka, navrhujem na počítači a modelujem rukami. Venujem sa tvorbe autorských kolekcií šperkov a produktovému designu.